ĐIỀU KIỆN & THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Nếu chỉ để nêu ra Điều kiện và Thủ tục Đầu tư, Qúy khách chỉ cần đọc Luật Đầu tư Việt Nam sẽ được chỉ rõ. Dịch vụ Tư vấn Điều kiện và Thủ tục Đầu tư của Chúng tôi mang đến nhiều hơn thế. Chúng tôi phân tích, tư vấn chi tiết, rõ ràng điều kiện và thủ tục đầu tư để đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước và đạt được chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thực hiện thủ tục cho Qúy khách.

Khi tham gia hoạt động đầu tư vào Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp nước ngoài, năng lực hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam của Qúy khách – các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn là khả thi. Chỉ là thời điểm tiếp cận thị trường Việt Nam, Đại diện cho Qúy khách có thể chưa sẵn sàng và bị chắn bởi hàng rào ngành nghề có điều kiện để thực hiện chiến lược tiếp cận thị trường của Qúy khách. Harrison Co., am tường thủ tục về điều kiện đầu tư, chuyên tư vấn chuyên sâu để giải quyết, chuyển hóa năng lực cần thiết từ Công ty/ Tập đoàn của Qúy khách thành năng lực tại nước sở tại (Việt Nam).

Các lĩnh vực tập trung tư vấn:  Xây dựng, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Thương mại, Tài chính, Công nghệ

Liên hệ với Harrison Consultant & Investment

Địa chỉ: 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0902 494 886
Email: info@harrisonconsultant.vn