NQTM.VN là trang web thông tin thương hiệu nhượng quyền tại Việt Nam, hiện đang nằm top 5000 trang web nổi tiếng ở Việt Nam. NQTM.VN được lập nên với sứ mệnh cung cấp thông tin trung thực, giới thiệu những thương hiệu nhượng quyền tiềm năng đến với bạn đọc.

Bên cạnh việc truyền tải thông tin bằng bài đăng thông thường, để các chúng tôi còn tiến hành quay video phỏng vấn Chủ sở hữu thương hiệu, để chính ông/bà chủ thương hiệu Nhượng quyền truyền tải sức mạnh thương hiệu và tương tác trực tiếp đến người đọc.

Liên hệ quảng bá thương hiệu nhượng quyền, Quý đối tác vui lòng liên hệ Hotline: 0903 845 986 hoặc email: info.nqtm@gmail.com

Website tham khảo: http://nqtm.vn/