QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

Thị trường tài chính ngày càng hiện đại, sản phẩm tài chính ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, việc quản trị tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay tại Việt Nam gặp nhiều trở ngại vì đối tượng doanh nghiệp này chưa thật sự tiếp cận được các sản phẩm hiện đại để khai thác hạn mức tín dụng của ngân hàng. Điều này gây khó khăn trong việc huy động vốn hoặc đảm bảo tính khả thi để thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong thị trường tài chính hiện nay. Dẫn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tạo được hạn mức và dòng tiền để xoay sở và trang trải hoạt động kinh doanh trong những lúc cấp bách.

Harrison Consultant & Investment Co. Ltd cung cấp các dịch vụ: tư vấn xây dựng mô hình quản trị tài chính cho công ty vừa và nhỏ tiếp cận với dịch vụ tín dụng của ngân hàng; tư vấn giải pháp thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng tín chấp hoặc thế chấp không bằng tài sản đối với hoạt động của nhà thầu xây dựng; nhà đầu tư phát triển bất động sản, nhà xuất nhập khẩu. Với những nhân sự có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các ngân hàng lớn, chúng tôi cung cấp tư vấn cho Qúy khách các giải pháp nhằm đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy trình thẩm định tín dụng của ngân hàng.

Dịch vụ cơ bản có thể kể đến như:                                               

  1. Tư vấn thủ tục điều kiện vay vốn, mở – giải tỏa bảo lãnh.
  2. Xây dựng phương án vay vốn, lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi, đại diện cho quý khách liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn, giải trình về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án vay vốn.
  3. Tư vấn việc ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản – nguồn thu, xác định thời hạn vay, kỳ trả nợ,…

Liên hệ với Harrison Consultant & Investment

Địa chỉ: 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0902 494 886
Email: info@harrisonconsultant.vn