TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN

Mối quan hệ nhượng quyền là mối quan hệ giữa một bên trao quyền và một bên nhận quyền. Thất bại trong nhượng quyền cũng chính là thất bại trong cách thức “trao và nhận”

Cách thức nhượng quyền bao gồm chính sách nhượng quyền và chính sách quản lý nhượng quyền, cho chính bên nhượng quyền lẫn bên nhận quyền. Chúng ta thường nói về thẩm định năng lực của bên nhận quyền, về cách bên nhận quyền phá vỡ chính sách mà bên nhượng quyền đã đưa ra. Nhưng trước tiên, chúng ta cần thấy rằng tương tác giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền bị chi phối bởi bài toán quản trị. Trong đó, bên nhượng quyền cần bên nhượng quyền hỗ trợ họ xử lý bài toán quản trị để họ sẵn sàng “tuân lệnh”, nếu bên nhượng quyền không quản trị tốt chính sách nhượng quyền, thì làm sao thuyết phục được bên nhận quyền?

Vậy tại sao trước khi “dấn thân gắn kết” với nhau, trong mối quan hệ lâu dài, hai bên lại không tìm hiểu nhau?

Bên nhượng quyền muốn tìm được đối tác nhận quyền phù hợp, tất nhiên phải thẩm định năng lực của đối tác một cách rõ ràng ngay từ khi đặt vấn đề hợp tác. Trong đó, bao gồm các yếu tố: năng lực tài chính, sự hiểu biết của họ về quyền lợi khi nhận quyền, nguồn lực cần đầu tư, khả năng tận dụng lợi thế thương hiệu để tối ưu chi phí đầu tư quảng bá, khả năng thương lượng với bên nhượng quyền về các chính sách có liên quan, Sự hiểu biết giữa “bên trao” và “bên nhận” là chìa khóa để hai bên đồng hành với nhau tầm nhìn và hành trình dài hạn.

Thấu hiểu bức tranh toàn cảnh trong hoạt động hợp tác “nhượng quyền” và “nhận quyền” trên, Harrison Consultant & Investment cung cấp dịch vụ:

  1. Xây dựng chính sách nhượng quyền;
  2. Thẩm định chính sách nhượng quyền độc lập – đánh giá tính khả thi của chính sách nhượng quyền trước khi hợp tác triển khai thương hiệu tại nước sở tại với sự tư vấn từ những chuyên gia đã làm việc lâu năm trong môi trường nhượng quyền quốc tế;
  3. Tư vấn và thực hiện hồ sơ pháp lý nhượng quyền bao gồm: Đăng ký nhượng quyền vào thị trường Việt Nam; Tư vấn thực hiện báo cáo nhượng quyền cho cơ quan nhà nước theo quy định; Xây dựng bộ hợp đồng nhượng quyền;
  4. Tư vấn và đại diện xử lý tranh chấp bao gồm từ bước hòa giải cho đến thanh gia tranh tụng tại tòa hoặc trọng tài.

Dịch vụ Tư vấn nhượng quyền của chúng tôi đảm bảo an toàn pháp lý, an toàn dòng vốn và khả năng sinh lời cho dự án đầu tư vào lĩnh vực Nhượng quyền của Qúy doanh nghiệp.

Liên hệ với Harrison Consultant & Investment

Địa chỉ: 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0902 494 886
Email: info@harrisonconsultant.vn